Overheden

De afgelopen tien jaar hebben steeds meer landen een elektronische identiteitskaart (eID) ingevoerd. Hiermee kunnen burgers online transacties uitvoeren met zowel overheidsinstellingen als met bedrijven die deze elektronische identiteitskaart gebruiken voor hun eigen authenticatie- en ondertekeningsdoeleinden. Het voordeel van de eID, die rechtstreeks door de overheid wordt uitgegeven, is dat dit de meest authentieke en betrouwbare bron van persoonsgegevens is. Overheden die de uitgifte van handtekeningcertificaten toevertrouwen aan een gekwalificeerde QTSP, bieden burgers en bedrijven op basis van eIDAS de mogelijkheid om hun eID grensoverschrijdend te gebruiken voor transacties met autoriteiten en bedrijven uit andere EU-landen.

De handtekening- en zegelfuncties van een elektronische identiteitskaart bieden voordelen voor:

Burgers

 • Om hun belastingaangifte online te ondertekenen. Het toevoegen van een tijdstempel aan de handtekening levert het bewijs dat de belastingaangifte tijdig ingediend werd.
 • Dankzij eIDAS en harmonisatie op Europees niveau:
  • Studenten kunnen zich online inschrijven bij een buitenlandse universiteit, zonder dat ze hiervoor speciaal naar het buitenland hoeven te reizen.
  • Burgers kunnen hun verhuis naar een andere EU-lidstaat of een buitenlands huwelijk regelen, alsook meerdere belastingaangiftes indienen.
  • Burgers die in het buitenland medische zorg nodig hebben, kunnen op een veilige manier hun medische dossier inzien of een buitenlandse arts toestemming geven het dossier op te vragen.

Bedrijven

 • Een vertegenwoordiger van het bedrijf kan de belastingaangifte online van een zegel voorzien. Het toevoegen van een tijdstempel aan de handtekening levert het bewijs dat de belastingaangifte tijdig ingediend werd.
 • Dankzij eIDAS en harmonisatie op Europees niveau:
  • Grensoverschrijdende elektronische transacties (zoals het ondertekenen van contracten of offertes en het online indienen van jaarverslagen) kunnen gemakkelijk worden uitgevoerd. .
  • Bedrijven kunnen online voldoen aan wettelijke of procedurele vereisten, zoals het elektronisch toevoegen van handtekeningen, tijdstempels en zegels aan offertes, zodat er geen papieren exemplaren meer per koerier hoeven te worden uitgewisseld.

Managed PKI: profiteer van onze expertise

Overheidsinstellingen die voor hun managed PKI-infrastructuur gebruikmaken van de eaZyCert-oplossing van ZetesConfidens, kunnen erop vertrouwen dat de PKI-infrastructuur wordt beheerd en onderhouden door ervaren en deskundige medewerkers. Hierdoor hoeven ze niet zelf een dergelijke infrastructuur te installeren en te onderhouden en hoeven ze geen  personeel in dienst te nemen dat vaak moeilijk te vinden is.

Overheden profiteren van de kennis en vaardigheden van een vertrouwde partner die niet alleen gespecialiseerd is in de uitgifte van authenticatie- en handtekeningcertificaten, maar die ook 15 jaar ervaring heeft met het produceren en personaliseren van identiteitskaarten. Zetes is al leverancier van verschillende kaarten die voorkomen op de officiële lijst van gekwalificeerde middelen voor het aanmaken van handtekeningen (QSCD’s).

One-stop-shop

Meer weten ?

Vind ons op LinkedIn