eaZySeal

Elektronische handtekeningen worden door natuurlijke personen gezet namens zichzelf, terwijl elektronische zegels gebruikt worden door mensen die een organisatie of entiteit vertegenwoordigen. In bepaalde gevallen kan iemand met één en hetzelfde gekwalificeerde middel voor het aanmaken van handtekeningen (QSCD) naar keuze namens zichzelf of namens de organisatie ondertekenen. De gebruikte processen en oplossingen zijn hetzelfde, met uitzondering van het registratieniveau, waar nu niet alleen een persoon wordt geïdentificeerd, maar waar ook wordt vastgesteld dat deze persoon bevoegd is om te handelen en documenten te ondertekenen namens de organisatie of entiteit die hij of zij vertegenwoordigt.

WYSIWYS-principe en andere voordelen

Met het eaZySeal-platform kan de ondertekeningsprocedure snel en gemakkelijk worden beheerd, ook wanneer de ondertekenaars optreden als vertegenwoordigers van een organisatie:
⦁    Documenten uploaden en downloaden via webservices
⦁    OS-agnostisch (Windows, Mac OS X, iOS, Android) en hardware-agnostisch (pc, tablet, telefoon)
⦁    Gecertificeerde, ergonomische, duidelijk gedefinieerde en toch aanpasbare ondertekeningsprocedure met grafisch bewijs van ondertekening
⦁    Gedeelde aansprakelijkheid voor de geplaatste handtekeningen (WYSIWYS principe: what you see is what you sign)

De voordelen van de eIDAS-verordening voor bedrijven die elektronische zegels gebruiken, lopen uiteen van online belastingaangifte indienen tot online inschrijven op aanbestedingen in andere EU-landen. Dankzij de betrouwbare authenticatie van de ondertekenaar en de zekerheid dat de ondertekenaar een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf is, hoeven documenten niet langer persoonlijk te worden overhandigd, waardoor veel tijd en kosten bespaard worden.


Daarnaast kunnen overheidsinstanties baat hebben bij elektronische zegels. Medewerkers van overheidsdiensten kunnen zodoende officiële documenten (zoals geboorteaktes, uittreksels of bekeuringen) papierloos verzenden. De ontvanger van deze documenten kan gemakkelijk de authenticiteit en integriteit van de documenten valideren.

Online bedrijfsadministratie en e-government in een paar klikken

Onze andere oplossingen...

Meer weten ?

Vind ons op LinkedIn